mércores 16/11/22
12:00
Webinar

Oportunidades profesionais no ecosistema biotech galego

Julio Martínez Rumbo

BIOGA

No se han encontrado datos
mércores 16/11/22
12:00
Oportunidades profesionais no ecosistema biotech galego
O sector biotecnolóxico galego está a posicionarse como un dos ecosistemas con maior crecemento e dinamismo de España. Durante os últimos anos o sector experimentou un crecemento pronunciado, tanto na facturación como na xeración de emprego altamente cualificado. #Ante este crecemento, as empresas do sector necesitan incorporar perfís multidisciplinares, tanto técnicos como de xestión, que axuden a profesionalizar e a consolidar o seu crecemento. Da man de Julio Martínez, e través dunha visión xeral da Agrupación industrial Tecnolóxica Empresarial das Ciencias da Vida (BIOGA), abordaremos unha contextualización da situación, evolución e relevancia do sector biotecnolóxico en Galicia, ademais de tratar os roles profesionais que demanda e as oportunidades que xera.”

Webinar

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video