Movemento pola Paz - MPDL

Traballarora/or Social

Vacantes: 1
A misión é apoiar ás persoas beneficiarias no proceso de integración social, deseñando e executando proxectos individualizados de intervención, así como accións grupais e comunitarias.
Aplicación a

Traballarora/or Social

Movemento pola Paz - MPDL

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video