Insasus

Técnico / a de diseño de fachadas

Vacantes: 1
INASUS SL, empresa de referencia a nivel internacional no sector das fachadas singulares, precisa reforzar o seu departamento técnico mediante a contratación de un/unha técnico/a de deseño de fachadas. A misión do posto consiste en realizar o desenvolvemento técnico de cada proxecto co obxetivo de definir, de forma clara e precisa, todas e cada unha das partes que o conforman, aportando unha solución óptima -en calidade e custos- para a súa posterior fabricación e montaxe en obra.
Aplicación a

Técnico / a de diseño de fachadas

Insasus

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video