Movemento pola Paz

TÉCNICA/O DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUACTIVA

Vacantes: 1
A función principal é o apoio as persoas beneficiarias no seu proceso de integración social e convivencia diaria
Aplicación a

TÉCNICA/O DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUACTIVA

Movemento pola Paz

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video