Movemento pola Paz - MPDL

Recepcionista-Administrativa/o

Vacantes: 1
A misión do posto será ocuparse de que as persoas que chegan ó Programa sexan acollidas e informadas e proporcionar soporte administrativo.
Aplicación a

Recepcionista-Administrativa/o

Movemento pola Paz - MPDL

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video