A Casa do Rock

Mestre/mestra en educación musical

Vacantes: 1
A Casa do Rock busca mestre/mestra de música, especialidades de Canto, Piano e linguaxe musical. Funcións do posto de traballo: Atender de manera áxil, amable e eficaz o alumnado do centro. Transmitir unha imaxe coidada e profesional que reflexe os valores da empresa. Realizar informes de seguemento dos alumnos/as trimestrais. Tramitar asuntos relacionados co alumnado do Centro. Preparar documentación necesaria para temarios, material docente, unidades didácticas en relación as diferentes clases e actividades do centro. Elaborar memorias anuais de actividades do centro. Realizar aquelas outras tarefas afins o posto e que sexan encomendadas ou resulten necesarias por razóns de servicio, particularmente aquelas que se deriven dos coñecementos ou expericencias exisidas para o posto de traballo. HABILIDADES SOCIAIS: Tratar de forma cortés ao persoal do centro, clientes e público en xeral. Comprender a información que se vai a procesar. Ter iniciativa. Comunicar dificultades, imprevistos e actuar para resolver os problemas que se presentan no traballo. Estar comprometido coa calidade do resultado do seu traballo. Aceptar críticas constructivas en forma aberta. DESTREZAS: · Plantexar alternativas de aprendizaxes. · Prestar apoio persoalizado. · Elaboración de materiais didácticos. OFRÉCESE: – Incorporación a empresa xoven, dinámica e con espíritu de traballo en equipo.
Aplicación a

Mestre/mestra en educación musical

A Casa do Rock

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video