Insasus

Delineante para departamento técnico

Vacantes: 1
INASUS SL, empresa de referencia a nivel internacional no sector das fachadas singulares, precisa reforzar o seu departamento técnico mediante a contratación de un/unha delineante. A misión do posto consiste en levar a cabo traballos de despiece a partir dos planos facilitados polos técnicos de diseño para desenvolver os planos de fabricación e facer os pedidos de material.
Aplicación a

Delineante para departamento técnico

Insasus

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video