Sandra
Negreira

Decubre máis sobre min

Coach , facilitadora LEGO Serious Play, mediadora de conflitos e Scrum Máster

Sempre lle gustou a formación e durante anos foi quen de desenvolvela en diferentes áreas, sen perder de vista que quen ensina ten a obriga de estar sempre aprendendo. Este desexo de mellora continua levouna a ser certificada como coach (vida e equipos), facilitadora LEGO Serious Play, mediadora de conflitos e Scrum Master, entre outras capacitacións.

Reserva a túa cita

Loading...
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video