Benvidos á caseta virtual de

Banco de España

Noemí Pino

Técnicas da división de Selección

Sobre nós...

O Banco de España é o banco central nacional e o supervisor do sistema bancario español. Como banco central, está integrado no Sistema Europeo de Bancos Centrais, participando na definición e execución da política monetaria da zona euro para manter a estabilidade de prezos no conxunto da devandita zona, promover o bo funcionamento dos sistemas de pago e poñer en circulación os billetes de curso legal e a moeda metálica.

Como autoridade supervisora, o Banco de España constitúe a autoridade nacional competente e forma parte do Mecanismo Único de Supervisión, cuxas funcións, entre outras, consisten en supervisar entidades de crédito e asistir ao Banco Central Europeo mediante a remisión de información, a participación en equipos conxuntos de supervisión e inspección, con obxecto de promover o bo funcionamento, a solvencia e a estabilidade do sistema financeiro.

Reserva unha cita virtual
con Banco de España

Esta é a dispoñibilidade de Noemí Pino, Técnicas da división de Selección de Banco de España. Esta caseta estará aberta e atendendo as reservas previas durante os seguintes días.

Sobre que hora queres que te chamemos?

Indícanos sobre que hora estarás dispoñible para falar por teléfono e poñerémonos en contacto contigo.

Se realizas unha reserva de tempo, xerará unha cita aproximada, isto quere dicir que nos comprometemos a chamarte ese día a esa hora aproximadamente cunha marxe de dúas horas.

Lembra estar pendente do teléfono, estamos desexando coñecerte mellor.

The preselected service for shortcode is not available anymore. Please check your shortcode settings.

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video