Benvidos á caseta virtual de

Banco de España

Noemí Pino

Técnicas da división de Selección

Sobre nós...

O Banco de España é o banco central nacional e o supervisor do sistema bancario español. Como banco central, está integrado no Sistema Europeo de Bancos Centrais, participando na definición e execución da política monetaria da zona euro para manter a estabilidade de prezos no conxunto da devandita zona, promover o bo funcionamento dos sistemas de pago e poñer en circulación os billetes de curso legal e a moeda metálica.

Como autoridade supervisora, o Banco de España constitúe a autoridade nacional competente e forma parte do Mecanismo Único de Supervisión, cuxas funcións, entre outras, consisten en supervisar entidades de crédito e asistir ao Banco Central Europeo mediante a remisión de información, a participación en equipos conxuntos de supervisión e inspección, con obxecto de promover o bo funcionamento, a solvencia e a estabilidade do sistema financeiro.

Reserva unha cita virtual
con Banco de España

Esta é a dispoñibilidade de Noemí Pino, Técnicas da división de Selección de Banco de España. Esta caseta estará aberta e atendendo as reservas previas durante os seguintes días.

Sobre que hora queres que te chamemos?

Indícanos sobre que hora estarás dispoñible para falar por teléfono e poñerémonos en contacto contigo.

Se realizas unha reserva de tempo, xerará unha cita aproximada, isto quere dicir que nos comprometemos a chamarte ese día a esa hora aproximadamente cunha marxe de dúas horas.

Lembra estar pendente do teléfono, estamos desexando coñecerte mellor.

Loading...