Curso online

Xestión de residuos

Tecnoloxía das materias téxtiles

TCPF009PO

1. As fibras téxtiles: Xeneralidades.

1.1. Obtención e fabricación de fibras téxtiles.

1.2. Propiedades das fibras.

1.3. Definición de fibra téxtil.
2. Tecnoloxía do fío de coser.

2.1. Definición de fío. Aplicacións.

2.2. Características dos fíos.

2.3. Proceso de formación do fío: fiadura.
3. Tecnoloxía do tecido.

3.1. Definición de tecido.

3.2. Ligamentos.

3.3. Fabricación do tecido.

3.4. Tecidos de xénero de punto.
4. Tecnoloxía da pel.

4.1. Definición de pel.

4.2. Tratamento da pel.

4.3. Tipos de peles. Aplicacións.
5. Entreteas e fornituras.

5.1. Definición de entretea.

5.2. Tipos de entreteas.
6. Tecnoloxía do termofijado.

6.1. Proceso do termofijado.

6.2. Método de fusión.

6.3. Condicións de termofixado.
7. Normativa de etiquetaxe de primeiras materias.

7.1. Etiquetaxe de composición e conservación.

7.2. Normativa de calidade.

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video