Curso online

Xestión comercial e Marketing

Prospección e planificación de vendas con medios dixitais

1. Conceptos xerais.

1.1 Comercio electrónico: definición, ámbito e características principais.
1.2 E-márketing: definición, ámbito e características.
1.3 Consumidor dixital e comportamento do consumidor dixital.
1.4 Tipos de canles on- line.

2. Prospección de vendas no contexto dixital.

2.1 Definición e principios xerais.
2.2 Técnicas de prospección de vendas a través de medios interactivos ou dixitais: técnicas de comunicación unidireccional ou bidireccional ( inbound/ outbound) e técnicas mixtas.
2.3 Uso das redes sociais e outros medios interactivos ou dixitais (sitios web, blogues, boletíns informativos dinámicos, dispositivos móbiles, etc.). para obter información sobre clientes potenciais e analizar o seu comportamento na compra dixital.
2.4 Uso das redes sociais e outros medios interactivos ou dixitais para levar a cabo campañas específicas de prospección de vendas on- line.

3. Preparación e planificación das vendas utilizando medios interactivos ou dixitais.

3.1 Definición de obxectivos.
3.2 Definición dos medios interactivos ou dixitais a utilizar en función dos obxectivos definidos.
3.3 Preparación do discurso promocional /argumentos de venda.
3.4 Preparación dos materiais de presentación do produto en formato interactivo ou dixital.

4. Recursos e ferramentas de apoio para a planificación de vendas a través de medios interactivos ou dixitais.

4.1 Tipos de recursos/ferramentas.
4.2 Comercialización de bases de datos.
4.3 Xestión de relacións cos clientes-CRM.
4.4 Ferramentas para a vixilancia e análise dixital de datos.
4.5 Técnicas escritas de comunicación dixital.
4.6 Regras para a redacción de argumentos de promoción e venda.
4.7 Materiais interactivos e dixitais para a presentación de produtos.
4.8 Normativa respecto a a protección de datos persoais e da privacidade.

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video