Curso online

Xestión comercial e Marketing

Neuromarketing

COMM123PO

1. Do marketing ao neuromarketing.

1.1. Conceptos e bases do neuromarketing.

1.2. Fundamentos de neuromarketing: bases neuronais aplicadas á conduta do consumidor e a toma de decisións de compra.

1.3. Estrutura e función cerebral.

1.4. Base científica do neuromarketing.

1.5. Memoria e atención.

1.6. Os cinco sentidos + 12. Investigación comercial e de mercados.

2.1. Estudos reais e casos prácticos.

2.2. Investigación en conduta do consumidor.

2.3. Analítica en comportamento de compra.3. Laboratorio de neuromarketing

3.1. Ferramentas de análises.

-Medidores de atención:

Eyetracking monitorado.

Eyetracking glasses.

Eye- finger tracking aplicado a dispositivos móbiles.

-Medidores de emocionais:

GSR

– Cardio.

Apertura de pupila.

Movemento de cabeza.

Recoñecemento facial.

Resonancia Magnética Funcional.

Técnicas Electrofisiolóxicas: EEG e electromiografía.

Tomografía.

3.2. Exemplos aplicados á realidade do mercado.4. Percepcións e realidades.

4.1. Condicionantes das nosas percepcións.

4.2. Os sentidos.5. Fundamentos de marketing a través do neuromarketing

5.1. Aplicación de coñecementos.

5.2. Branding: neuromarketing aplicado ao posicionamento de produtos e marcas.

5.2. As 4 P e o neuromarketing.

5.3. Conceptualización, comunicación e imaxe.

5.4. Comunicación promoción e publicidade.

5.5. Deseño do produto e a súa localización.

5.6. E-commerce.6. Publicidade e manipulación.

6.1. Patróns biolóxicos de comportamento nas compras.

6.2. As neuronas espello.

6.3. A tendencia a seguir aos demais.

6.4. Factores endóxenos e exóxenos que alteran condutas en consumo

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video