Curso online

Xestión comercial e Marketing

Desenvolvemento web para comercio electrónico (e-commerce)

IFCD022PO

MARKETING WEB.
Venda estratéxica.
Visibilidade en buscadores
Presentación da información.
Audiencia.
Contorna de negocio.
Beneficios e custos.

DESEÑO WEB.
A Web: deseño efectivo, desenvolvemento e uso.
Organización do contido: CMS.
Estrutura.
Presentacións multimedia.
Obxectivos medibles.
Roles. Workflows (Fluxos de traballo) .
A Web corporativa.
Estándares.
Usabilidade.
Creación dun modelo de usuario.
Test de usabilidade.
Canal de contidos RSS.
Tempos de carga e resposta.
Beneficios do desenvolvemento dun bo sitio web.

WWW: PROTOCOLOS E LINGUAXES.
World Wide Web.
Conceptos básicos.
URL.
Cliente-servidor.
Protocolos HTTP e HTTPS. HTTP e MIME
Linguaxes markup.
CGI. Applet.
Cookies.
Configuración dos principais navegadores
Sistemas operativos móbiles.
Configuracións .
Servizos Web.
Conexións seguras.
Verificación dos estándares dunha web – W3 C (World Wide Web Consortium)

DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS WEB.

Elección da plataforma.
Linguaxes.
Compoñentes do Estándar J2EE: Servlets e JSPs.
Elementos críticos en páxinas e- commerce.
Imaxes Dixitais.
Edición multimedia.
O vídeo dixital.
Historia. Píxel.
Frame (fotograma).
Relación de Aspecto ( Aspect Ratio).
FPS ( Frames per second).
Vídeo progresivo/entrelazado.
Compresión de vídeo.
Contedor de vídeo.
Estándares de vídeo analóxico e dixital.
Emisión de TV analóxica: PAL, NTSC e SECAM.
Formatos estándares analóxicos: VHS, S- VHS, Vídeo8.
Formatos estándares dixitais de reprodución: DV, miniDV, DVD, Blu-Ray.
Interfaces de sinal de vídeo: analóxicas e dixitais.
Audio dixital.
O sinal de audio como arquivo.
Storyboard para deseñar películas e animacións.
Hardware para a manipulación de audio/vídeo dixital.
Tarxeta de son.
Conexións de audio.
Capturadora de vídeo analóxico.
Tarxeta de vídeo.
Animacións Flash.
Captura de vídeo dixital.

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video