Curso online

Xestión comercial e Marketing

Curso de Presentación de Comunicacións nos Medios

1. Comunicación oral a través dos medios
1.1. A radio.
1.2. A televisión.
1.3. O debate.
1.4. A entrevista.
1.5. Preparación de presentacións orais en distintos medios.

2. Comunicación escrita
2.1. Características da comunicación escrita.
2.2. A comunicación escrita eficaz.
2.3. Formatos de comunicación escrita.
2.4. Outros instrumentos de comunicación escrita.
2.5. Preparación de discursos.

3. Liderazgo na comunicación
3.1. Os sete principios do liderado.
3.2. Distintas formas de comunicación do líder.
3.3. Habilidades de comunicación do líder da organización.

4. Comunicación na era dixital
4.1. A comunicación na empresa do século XXI.
4.2. Importancia da comunicación na empresa.
4.3. Efectos dunha negativa comunicación.
4.4. Causas dunha deficiente comunicación.
4.5. Para que comunicar.
4.6. Tipos de comunicación na empresa.
4.7. Era dixital e comunicación.

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video