Curso online

Xestión comercial e Marketing

Curso de Accesibilidade Web

1. Discapacidade.

2. Accesibilidade web. Beneficios da accesibilidade web.

2.1. Limitacións: visuais, Motrices, auditivas, cognitivas.
2.2. Problemas de accesibilidade: manexo, interacción, acceso aos contidos.
2.3. Características dun sitio accesible: transformable, comprensible e navegable.
3. Uso racional dos elementos de axuda: pautas e ferramentas.
3.1. Pautas de Accesibilidade ao Contido na Web ( WCAG).
3.2. Pautas de Accesibilidade para Ferramentas de Autor ( ATAG).
3.3. Pautas de Accesibilidade para Axentes de Usuario ( UAAG).
4. Anexos.
4.1. Usabilidade.
4.2. Navegación do público.

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video