Curso online

Turismo

Amadeus

HOTT001PO

1. Reservas aéreas.

1.1. Acceso ao Sistema.

1.2. Codificación de cidades, compañías aéreas e países.

1.3. Consulta de voos.

1.4. Elementos obrigatorios da reserva.

1.5. Elementos opcionais da reserva.

1.6. Recuperación de reservas.

1.7. Modificación de reservas.

1.8. Pasaxeiros frecuentes.

1.9. O sistema de Colas.2. Reserva de coches.

2.1. Introdución.

2.2. Codificación de termos de coches.

2.3. Listaxe de oficinas de aluguer de coches.

2.4. Dispoñibilidade de coches.

2.5. Condicións de tarifas de coches.

2.6. Reserva de coches.

2.7. Bono de coches.3. Reserva de hoteis.

3.1. Introdución.

3.2. Decodificación de cadeas hostaleiras e de tarifas.

3.3. Listaxe de hoteis.

3.4. Dispoñibilidade de hoteis.

3.5. Características do hotel.  

3.6. Condicións de tarifas.

3.7. Reserva de hoteis.4. Tarifas aéreas.

4.1. Conceptos básicos en tarifas aéreas.

4.2. Consulta de Tarifas para dous puntos.

4.3. Consulta da mellor tarifa.

4.4. Consulta de Tarifas para un roteiro.

4.5. Roteiro dunha Tarifa.

4.6. Clases de Reserva.

4.7. Nota da Tarifa.

4.8. Tarifas negociadas.

4.9. Cambio de moeda.

4.10. Cálculo de equipaxe extra.5. Emisión de billetes.

5.1. Conceptos xerais e elementos mínimos na Emisión de Billetes.

5.2. Creación dunha Tarifa Automática.

5.3. Selección dunha tarifa desde unha lista de tarifas.

5.4. Mellor tarifa con cambio de reserva.

5.5. Creación dunha Tarifa Manual.

5.6. Elemento de Forma de pago.

5.7. Elemento de Comisión.

5.8. Elemento de Compañía emisora.

5.9. Emisión de Billetes.

5.10. Billetes: Cancelación. Revalidación. Reemisión. Reembolso.

5.11. Reemisións.

5.12. Reembolsos

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video