Curso online

Sistemas e bases de datos

Protección de equipos na rede

IFCT106PO

1. A necesidade de protexerse na rede.
2. Os perigos posibles: os virus informáticos.
3. As solucións: o antivirus.
4. Outros conceptos sobre seguridade informática.
4.1. Firewall.
4.2. Spam.
4.3. Phising.
5. Actualizacións do software.

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video