Curso online

Saúde e nutrición

Limpeza e hixienización

SSCI008PO

1. Importancia social dos traballos de limpeza.

1.1. Limpeza por estética.

1.1.1. Limpeza por conservación do valor.

1.1.2. Limpeza por hixienización.2. A limpeza e hixienización.

2.1. Técnicas de limpeza.

2.1.1. Elección de materiais e produtos.

2.1.2. Elección de utensilios e máquinas.

2.1.3. Elección de produtos.

2.2. Identificación de sucidades.

2.3. Identificación de superficies.

2.4. Técnicas e métodos de limpeza.

2.5. Sistemas.

2.6. Programas e periodicidades de limpeza.3. Comportamento a observar polas persoas de limpeza.

3.1. Cos compañeiros.

3.2. Cos Clientes.

3.3. Cos encargados.4. Importancia da protección nos procesos de limpeza.5. Técnicas de supervisión e autocontrol dos procesos de limpeza.

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video