Curso online

Sanidade

Primeiros auxilios

1. Introdución
2. Lei de Prevención de Riscos Laborais
3. Socorrismo laboral
4. Persoal e formación
5. Consideracións a ter en conta
6. Os primeiros auxilios
7. A cadea de socorro
8. Activación do sistema de emerxencia ( PAS)
9. Actuación ante casos de queimaduras
10. Actuación ante lesións oculares, auditivas e nasais
11. Hemorraxia
12. Actuación en caso de intoxicación
13. A obrigación de socorrer

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video