Curso online

Sanidade

Mobilización de pacientes e vendaxe terapéutico

Mobilización de pacientes:1. Principios básicos na mobilización de pacientes.2. Mobilizacións máis frecuentes.3. Transferencias.4. Consideracións en pacientes con patoloxías concretas: neurolóxicos, politraumatizados.5. Axudas técnicas para mobilización de pacientes.6. Equipamento de axuda á mobilización de pacientes (concretamente explicación de funcionamento de nosas propios guindastres).7. Ergonomía: saúde postural do coidador.

Vendaxe Terapéutica1.Conceptos de vendaxes:2. Indicacións das vendaxes terapéuticas3. Material necesario para unha vendaxe terapéutica4. Consideracións xerais á hora de facer unha vendaxe terapéutico5. Clasificación das vendaxes terapéuticas6. Clasificación de véndalas despois da súa función7. Fases de confección dunha vendaxe terapéutica8. Pautas en confección unha vendaxe terapeutico9. Técnicas De Vendaxes Funcionais10. Efectos Das Vendaxes Funcionais11. Indicacións12. Contraindicacións

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video