Curso online

Programación e redes informáticas

CREACIÓN, PROGRAMACIÓN E DESEÑO DE PÁXINAS WEB CON HTML5 Y CSS3

IFCT031PO

1. Fundamentos de javascript.

1.1. Introdución.

1.1.1. A evolución da Web.

1.1.2. Estándares web.

1.1.3. HTML5 e CSS3.

1.1.4. JavaScript.1.2. Introdución a javascript.

1.2.1. A etiqueta ( script).

1.2.2. Contido alternativo.

1.2.3. Variables.

1.2.4. Tipos de datos.

1.2.5. Operadores.

1.2.6. Cadros de diálogo.1.3. Fundamentos de programación.

1.3.1. Estruturas de decisión.

1.3.2. Expresións lóxicas.

1.3.3. Estruturas de repetición.

1.3.4. Definir funcións.

1.3.5. Chamar funcións.

1.3.6. Ámbito das variables.1.4. Obxectos e arrays en javascript.

1.4.1. Introdución.

1.4.2. A xerarquía de obxectos.

1.4.3. Propiedades e eventos.

1.4.4. Métodos.

1.4.5. Arrays.1.5. Os obxectos location e history.

1.5.1. Que é unha URL?

1.5.2. O obxecto location.

1.5.3. Actualizando a dirección.

1.5.4. O obxecto history.1.6. O obxecto document.

1.6.1. Introdución.

1.6.2. A propiedade title.

1.6.3. O método write.

1.6.4. O conxunto images.1.7. O obxecto form.

1.7.1. Formularios HTML.

1.7.2. O conxunto forms.

1.7.3. A propiedade elements.

1.7.4. Validar a información.

1.7.5. Cando realizar a validación?

1.7.6. Tipos de validación.1.8. Modelo de obxectos do documento ( dom).

1.8.1. A árbore do documento.

1.8.2. Tipos de nodos e de relacións.

1.8.3. Obter elementos.

1.8.4. Obter e establecer atributos.1.9. Manipulación do dom.

1.9.1. Percorrer a árbore do documento.

1.9.2. Modificar o valor dos nodos.

1.9.3. Crear, eliminar e substituír nodos.

1.9.4. O método innerHTML.

1.9.5. Modificar o formato dinámicamente.1.10. Boas prácticas.

1.10.1. Separar estrutura e comportamento.

1.10.2. Engadir os manejadores de evento.

1.10.3. Detectar características dos navegadores.

1.10.4. Exemplo: Unha galería fotográfica.

1.10.5. Exemplo: A estrutura da páxina.

1.10.6. Exemplo: O código JavaScript.2. HTML5 E CSS3.2.1. Elementos estruturais de html5.

2.1.1. Doctype de HTML5.

2.1.2. Evitando elementos div.

2.1.3. Descrición dos elementos estruturais HTML5.

2.1.4. Aplicar os elementos estruturais HTML5.

2.1.5. Modificar a folla de estilo en fervenza.2.2. Traballando con esquemas html5.

2.2.1. Aplicar estilo aos elementos estruturais HTML5.

2.2.2. Outros elementos semánticos de HTML5.

2.2.3. Elementos article aniñados.

2.2.4. O esquema do documento.2.3. Formularios html5.

2.3.1. Introdución.

2.3.2. Novos controis de formulario.

2.3.3. Novos atributos.

2.3.4. Compatibilidade con navegadores antigos.2.4. Debuxar co elemento canvas (parte 1).

2.4.1. Introdución.

2.4.2. Unha interface de debuxo 2D.

2.4.3. Debuxar rectángulos.

2.4.4. Debuxar trazados.

2.4.5. Cores de trazo e de recheo.2.5. Debuxar co elemento canvas (parte 2).

2.5.1. Estilos de liña.

2.5.2. Gradientes.

2.5.3. Patróns.

2.5.4. Debuxar imaxes.

2.5.5. Debuxar texto.2.6. Vídeo e audio en html5.

2.6.1. Reprodución sen plugin.

2.6.2. A etiqueta (vídeo).

2.6.3. Formatos e códecs de vídeo.

2.6.4. Códecs de audio.

2.6.5. A etiqueta (audio).

2.6.6. API multimedia.2.7. Introdución a css3 (parte 1).

2.7.1. A evolución que representa CSS3.

2.7.2. Novos selectores CSS3.

2.7.3. Esquinas redondeadas e sombras.

2.7.4. Cores.

2.7.5. Gradientes de cor.2.8. Introdución a css3 (parte 2).

2.8.1. Incrustación de fontes.

2.8.2. Onde obter fontes.

2.8.3. Múltiples imaxes de fondo.

2.8.4. Transicións.

2.8.5. Transformacións.

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video