Curso online

Programación e redes informáticas

CCNA Routing & Switching

Módulo I: Introduccón a Redes:
Explorando a Rede
Configuración dun Sistema Operativo en Rede
Protocolos de Rede e Comunicacións
Acceso a Rede
Ethernet
Capa de Rede
Capa de Transporte
Direccións IP
Direccións e Subredes IP
Capa de Aplicación
É unha rede!
Módulo II: Fundamentos de Recrutamento e Conmutacion
Conceptos básicos de Conmutación.
Configuración
Implantación de Seguridade de VLAN
Conceptos de Encamiñamento
Encamiñamento entre VLANs
Encamiñamento Estático
Encamiñamento Dinámico
OSPF nunha soa área
Listas de Control de Acceso
DHCP
Tradución de Direccións de Rede

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video