Curso online

Prevención e igualdade

Prevención de riscos laborais. Nivel básico

Módulo 1 Conceptos básicos sobre seguridade e saúde no traballo
Módulo 2 Riscos xerais e a súa prevención
Módulo 3 Riscos específicos e a súa prevención no sector correspondente á actividade da empresa
Módulo 4 Elementos básicos de xestión da prevención de riscos
Módulo 5. Primeiros auxilios

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video