Curso online

Prevención e igualdade

Prevención de riscos laborais Covid-19

1 O coronavirus / COVID-19
Os Coronavirus
Enfermidade COVID–19
2. Teño COVID-19? Como teño que actuar?
Como se que teño COVID-19?
Como actúo se tiven un contacto estreito?
Cando podo recibir asistencia domiciliaria?
Como e cando se obtén o alta?
3. Medidas de hixiene e illamento
Medidas preventivas en xeral
Medidas preventivas illamento en casa
Medidas preventivas en centros sanitarios
Recomendacións do Ministerio de Sanidad

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video