Curso online

Prevención e igualdade

Prevención de riscos laborais Covid-19

1 O coronavirus / COVID-19
Os Coronavirus
Enfermidade COVID–19
2. Teño COVID-19? Como teño que actuar?
Como se que teño COVID-19?
Como actúo se tiven un contacto estreito?
Cando podo recibir asistencia domiciliaria?
Como e cando se obtén o alta?
3. Medidas de hixiene e illamento
Medidas preventivas en xeral
Medidas preventivas illamento en casa
Medidas preventivas en centros sanitarios
Recomendacións do Ministerio de Sanidad

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.