Curso online

Prevención e igualdade

Evitando a linguaxe sexista

1. Arquetipos Culturais na Linguaxe.
2. A Imaxe da Muller e o Home a través do Vocabulario.
3. O Sexismo Lingüístico
4. Cambia a Sociedade, Cambia a Linguaxe
5. Redacción dos Documentos. O Mundo en Masculino
6. Marco Normativo en España sobre o Uso Non Sexista da Linguaxe Administrativa
7. Uso Non Sexista da Linguaxe Administrativa
8. As Tres Regulas Básicas na Redacción de Documentos
9. Dez Premisas Fundamentais para o Uso dunha Linguaxe Non Sexista

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video