Curso online

Loxística

Xestión loxística

COML023PO

1. Fundamentos da loxística, obxectivos e funcións

1.1. Concepto de loxística empresarial.

1.1.1. Ámbito de influencia.

1.1.2. Actividades en loxística empresarial.

1.2. Os obxectivos na loxística:

1.2.1. O custo da distribución.

1.2.2. Custos variables.

1.2.3 Custos fixos.

1.3. Definición de proceso loxístico.

1.4. Escalonamento.

1.4.1. Almacéns centrais.

1.4.2. Almacéns reguladores ou secundarios.

1.4.3. Depósitos.

1.4.4. Parques ou espazos de espera.

1.4.5. Buffers ou pulmóns.

1.5. Deseño do proceso loxístico.

1.6. Posición da loxística na empresa:

1.6.1. Loxística funcional.

1.6.2. Distribución física.2. Sistema de información loxístico e técnicas de integración  

2.1. O sistema de información loxístico.

2.1.1. Definición.

2.1.2. Funcións básicas do sistema de información.

2.2. Integración do sistema loxístico.

2.3. Concepto de distribución como un sistema integrado.

2.3.1. Concepto de sistema.

2.3.2. Centros de actividade do sistema de distribución.3. Sistema distributivo español.

3.1. Características do sistema distributivo español.

3.2. O hipermercado.

3.2.1 Definición.

3.2.2. Elementos endóxenos que explican o fenómeno hipermercado en España.

3.2.3. O cliente do hipermercado.

3.3. O supermercado.

3.3.1. Características.

3.3.2. Tipoloxía.

3.3.3. Evolución e futuro.

3.4. Agrupacións de detallistas.

3.4.1. Os grupos de compras.

3.4.2. As centrais de compra.

3.4.3 As centrais de servizos.4. Distribución europea

4.1. Claves para a expansión.

4.1.1. Os custos.

4.1.2. A contorna.

4.1.3. O control.

4.1.4. A moeda.

4.1.5. As comunicacións.

4.2. As estratexias Europeas dos distribuidores físicos.

4.3. Servizos de loxística.

4.3.1. Política en materia de distribución física.5. Distribución comercial e canles de distribución

5.1. A función comercial na empresa.

5.1.1. A Dirección Comercial.

5.1.2. A organización comercial.

5.2. Distribución total e canles de distribución.

5.3. Distribución indirecta.

5.3.1. Vantaxes de utilizar intermediarios.

5.3.2. Desvantaxes no uso de intermediarios.

5.4. Distribución directa ou indirecta?: Toma de decisións.

5.4.1. Tipos de intermediarios.

5.5. A franquía comercial.

5.5.1. Introdución.

5.5.2. Desenvolvemento do Franchising en España.

5.5.3. Os tipos de franquía.

5.5.4. Características da franquía de servizos.

5.6. Implementación da distribución.6. Planificación estratéxica loxística

6.1. Definición.

6.2. Fases do plan estratéxico loxístico.

6.2.1. Análise da situación inicial.

6.2.2. Estudo da contorna e a súa evolución.

6.2.3. Deseño dos obxectivos a longo prazo.

6.2.4. Determinación dos obxectivos concretos.

6.2.5. Accións concretas para conseguir os obxectivos.

6.2.6. Persoas concretas responsables das accións.

6.2.7. Alternativas para nós e os nosos competidores.

6.2.8. Avaliación do plan.

6.2.9. Control do plan.

6.3. Definición da Dirección da distribución física.

6.3.1. Responsabilidade do deseño dun sistema.

6.3.2. Responsabilidade da administración do sistema.

6.3.3. Perfil do director de loxística.7. Xestión loxística e toma de decisións

7.1 A conceptualización do problema loxístico.

7.1.1. A rede loxística.

7.1.2. Análise de factores de custo.  

7.2. O proceso de xestión.

7.2.1. A contorna loxística.

7.2.2. O produto.

7.2.3. O sistema de transporte.

7.2.4. O sistema de almacenamento.

7.2.5. Metas.

7.2.6. Obxectivos do servizo loxístico ao cliente.

7.2.7. Prospectiva de futuro.

7.2.8. Análise.

7.3. O control loxístico.

7.3.1. As entradas, o proceso e a saída.

7.3.2. Niveis estándar e obxectivos.

7.3.3. O monitor. -Orzamentos.

7.3.4. Obxectivos no servizo ao cliente.

7.3.5. O concepto de centro de beneficios.

7.3.6. Sistemas de apoio ás decisións.

7.4. Auditorías loxísticas.

7.4.1. Auditoría global.

7.4.2. Demanda.

7.4.3. Servizo ao cliente.

7.4.4. Características do produto.

7.4.5. Custos loxísticos.

7.4.6. Política de prezos.8. xestion de almacéns

8.1. Evolución da almacenaxe.

8.2. Clasificación dos almacéns.

8.3. Deseño do Almacén.

8.4. Organización.

8.5. Custos e aproveitamento do almacén.9. Control de inventario

9.1. Problemas de financiamento.

9.2. Niveis e control de existencias.

9.3. Tomas de decisións sobre niveis de existencia.

9.3.1. Análise da categoría dos produtos.

9.3.2. Fixación de niveis de existencias.

9.3.3. Métodos de reaprovisionamiento.

9.3.4. Stock de seguridade.

9.3.5. Estimación da serie económica.10. Localización de almacéns

10.1. Política de almacenaxe.

10.1.1. Almacéns propios ou compartidos.

10.1.2. Número de almacéns.

10.2. Dimensionamiento das unidades de produción.

10.2.1. Repartición xeográfica.

10.2.2. Adaptación á demanda.

10.2.3. Optimización da dimensión.

10.2.4. Estimación dos recursos necesarios.

10.3. Localización das unidades de produción.

10.4. Métodos de localización de almacéns.

10.4.1. Determinación dos niveis de distribución.

10.4.2. Método da distancia menor.

10.4.3. Método de analoXía mecánica.

10.4.4. Método numérico analítico.11. Manipulación de materiais

11.1. Obxectivos e características do sistema.

11.2. Clasificación dos sistemas de manipulación.

11.3. Automatización da manutención.

11.4 Sistemas de embalaxe.

11.5 Agrupación de carga.

11.5.1. Paletas.

11.5.2. Contedores.

11.6. Equipos de manutención.12. Sistemas de transporte

12.1. Principais medios de transporte.

12.1.1. Sistemas viarios.

12.1.2. O ferrocarril.

12.1.3. Transporte fluvial.

12.1.4. Transporte marítimo.  

12.1.5. Transporte aéreo.

12.1.6. Tubaxes e cintas transportadoras.

12.2. Tendencias no transporte.

12.3. Transporte por conta propia ou por contrato.

12.4. Avaliación dos custos.

12.5. Criterios de decisión.

12.6. Control do sistema.13. Programación dos transportes

13.1. Natureza dos problemas de transporte.

13.2. Método de custo mínimo.

13.3. Método da esquina noroeste.

13.4. Método de vogel.

13.5. Método da distribución modificada.

13.6. Cálculo do roteiro máis económico.

13.7. Secuenciación de vehículos.

13.7.1. Secuenciación de roteiros. Método de aforro.

13.7.2. Tamaño da frota de vehículos.14. Loxística de aprovisionamento

14.1. O obxectivo de rendibilidade das compras.

14.1.1. Diminución do prezo de compra.

14.1.2. Diminución dos custos de compra.

14.1.3 Diminución dos custos de existencias.

14.2. A xestión de continxencias nas compras.

14.3. Obxectivos xerais e específicos da xestión de materiais.

14.4. Selección de obxectivos.

14.5. Funcións da xestión de aprovisionamento.

14.5.1. Definición. Necesidades.

14.5.2. Fabricar ou comprar?

14.5.3. Selección de provedores.

14.5.4. Análise de ofertas.

14.5.5. Posta a disposición.

14.5.6. Control de calidade.15. Organización e compras e dirección de materiais

15.1. Formas de organizar a función de compras.

15.2. Dirección de compras e unidades organizativas.

15.2.1. Programación e control de produción.

15.2.2. Almacén de pedidos.

15.2.3. Departamento de compras.

15.2.4. Departamento de tráfico.

15.2.5. Distribución.

15.3. Evolución da xestión de compras.

15.4. Procedementos básicos de actuación.

15.5. O sistema de información de compras.16. Loxística de planta.

16.1. Loxística interna.

16.2. Unidades de carga.

16.2.1 Aspectos de deseño.

16.2.2 O contedor en produción e montaxe.

16.2.3 Normalización.

16.3. Manipulación, manutención e transporte.

16.3.1. Equipo sen restricións de movemento.

16.3.2. Equipo con restricións a unha área.

16.3.3. Equipo con restricións a unha liña.

16.3.4. Robots fixos e móbiles.

16.4. Almacéns internos.

16.5. Proceso de paletización.

16.6. Mantemento e loxística.

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video