Curso online

Limpeza

Reciclaxe na limpeza

TEMA 1: CONCEPTOS BÁSICOS

 Concepto e tipos de sucidade.

 Concepto de PH.

 Clasificación de chans.

 Limpadores e deterxentes.

TEMA 2: CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS

TEMA 3: LIMPEZA DE MADEIRAS

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video