Curso online

Limpeza

Novas tecnoloxías na limpeza

1. Descrición e demostración dos novos métodos de sistemas de limpeza
2 .Sistemas de protección baseados na nanotecnoloxía
3. Análise de tempos semiprodutivos
4. Análise de tempos improdutivos
5. A implantación destes novos sistemas
6. Diferenciación de produtos para a limpeza estética e hixiénica
7. Definir a calidade da auga
8. Importancia dos principios químicos fundamentais
9. O PH
10. Clasificación de produtos químicos de limpeza .

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video