Curso online

Informática básica e teletraballo

Teletraballo: ferramentas e utilidades

MODULO 1: Características do Teletraballo e Xestión de equipos no Teletraballo:1 O TELETRABALLO E AS SÚAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS.O Teletraballo. Unha nova contorna de traballo.

Organización do traballo.

Factores a ter en conta.

Que di a prevención do lugar de traballo?2. XESTIÓN DO GRUPO.Liderazgo e Traballo en equipo

Habilidades persoais

Habilidades interpersoais

Habilidades organizativas

Habilidades dixitais3. AUTOXESTIÓN (CONTROL EMOCIONAL ANTE SITUACIÓNS DE EMERXENCIA)O concepto de personalidade

Factores da personalidade

A estrutura e o funcionamento da personalidade.

Como estudar a personalidade?

A intelixencia emocional

Tipos de intelixencia4. XESTIÓN DE EQUIPOS DE TELETRABALLO.Organización do tempo e das tarefas

Xestión de obxectivos no teletraballo.

Xestión de reunións no teletraballo.MODULO 2: Ferramentas e utilidades do Teletraballo:1. INTERNETFuncionamento e principais virtualidades.

Correo electrónico.

Procura da información.

Almacenamento.

Cloud2. CREACIÓN E EDICIÓN BÁSICA EN GOOGLE DOCUMENTOSCreación e edición básica en Google Documentos.

Restricións.

Menú Ver.

Menú Editar.

Barra de ferramentas de formato.

Menú Formato.

Conclusión.3. EDICIÓN AVANZADA EN GOOGLE DOCUMENTOSEdición avanzada en Google Documentos.

Inserir imaxes.

Inserir ligazóns.

Inserir táboas.

Inserir opcións de formato de páxina.

Inserir outros elementos.

Configuración de páxina.

Configuración de impresión.4. CREACIÓN E EDICIÓN BÁSICA EN GOOGLE FOLLAS DE CÁLCULOCreación e edición básica en Google

Follas de cálculo.

Restricións.

Navegación.

Formato de celas para texto.

Formato de celas para números.

Formato de filas e columnas.

Fórmulas e funcións.

Configuración de impresión.5. EDICIÓN AVANZADA EN GOOGLE FOLLAS DE CÁLCULOFormato de celas, filas e columnas.

Ordenar.

Filtros.

Tipos de datos.

Funcións.

Extras.

Funcións avanzadas.

Gráficos.

Comentarios.

Extra: táboas dinámicas.6. CREACIÓN E EDICIÓN BÁSICA EN GOOGLE FORMULARIOSConcepto xeral de formulario.

Crear novo formulario

Tipos de preguntas.

Temas.

Xestión de preguntas.

Inserir encabezados e páxinas.

Envío de formularios.7. EDICIÓN AVANZADA EN GOOGLE FORMULARIOSPlanificación previa.

Xestión avanzada da interface.

Xestión avanzada de preguntas

Deseño do formulario.

Enviar formulario.

Xestión das respostas.

Regras de notificación.8. XESTIÓN DE TEMPO E COMUNICACIÓN (SERVIZOS ADICIONAIS DE GOOGLE)Sen cartafoles.

Conversacións. (Hang out)

Conversacións (Skype)

Contorna de traballo.

Avanzado: operadores.

Calendar.

Calendarios.

Integración con Gmail.

Contorna de traballo.

Crear eventos.

Crear espazos para citas.9. COMUNICACIÓN (ATENCIÓN TELEFÓNICA NA XESTIÓN DA CALIDADE DO SERVIZO)Introdución.

Preparación técnica.

Preparación táctica.

Desenvolvemento práctico ou técnica do uso do teléfono.

Algunhas recomendacións ao falar por teléfono..

10. COMPARTIR DOCUMENTOS EN GOOGLE DRIVERoles.

Compartir.

Permisos.

Visibilidade.

Envío de documentos.11. OPCIÓNS AVANZADAS DE COLABORACIÓN EN GOOGLE DRIVEComentarios.

Revisións.

Edición en tempo real.

Conclusión.12. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN GOOGLE DRIVESolución de problemas de conexión.

Solución de problemas de acceso.

Axuda de Google Drive.

Blogue de Google Drive.

Outros recursos.13. TRABALLANDO DE FORMA SEGURA EN CASA (INTRODUCIÓN E ANTIVIRUS)Introdución á seguridade.

Introdución á seguridade.

Antivirus. Definición de virus. Tipos de virus.

Previo a instalar ningún programa.

Antivirus. Descarga e instalación.

Outros programas recomendados.

Ferramentas de desinfección gratuítas.

Técnico. Exemplo de infección por virus.

Teño unha mensaxe de erro e agora?

Monográficos14. PROTEXE OS TEUS ARQUIVOSTest de coñecementos previos.

Copias de seguridade.

Contrasinais.

Control remoto.

Mensaxería electrónica.

Privacidade e anonimato

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video