Curso online

Informática básica e teletraballo

Competencias dixitais básicas

IFCT45

1. Uso básico do sistema operativo:

1.1. Diferentes versións e sistemas operativos dispoñibles.

1.2. Inicio, apagado e hibernación.

1.3. Programas básicos (navegador, explorador de arquivos, visor de imaxes,…).

1.4. Xestión de arquivos e cartafoles.

2. Tratamento da información:

2.1. Navegación.

2.1.1. Diferentes navegadores.

2.1.2. Utilización (Pestanas, historial e favoritos).

2.1.3. Configuración básica. (Páxina de inicio, buscador preferido, borrado de caché).

2.2. Procura de información.

2.2.1. Os buscadores.

2.2.2. Fontes RSS.

2.3. Almacenamento e recuperación de contido dixital.

3. Comunicación.

3.1. O correo electrónico.

3.1.1. Webmails.

3.1.2. Configuración de correo POP, IMAP e SMTP en clientes
de correo para computadores e dispositivos móbiles.

3.2. Videoconferencias básicas ( Skype,
Hangouts,…).

3.3. Identidade dixital. A túa imaxe persoal na internet..


4. Creación do contido.

4.1. Ferramentas ofimáticas básicas (procesador
de textos e presentacións).

4.2. Permisos á hora de utilizar información da internet..


4.3. Coñecemento dos formatos de arquivos
(pdf, doc, docx, jpg, gif, png, …).

5. Seguridade.

5.1. Formas básicas de uso de medios informáticos
para garantir a seguridade. (tanto o computador como o dispositivo móbil).

5.2. Rutinas para unha navegación segura.

5.3. O antivirus.

6. Resolución de problemas.

6.1. Mantemento do sistema operativo
(actualizacións, escaneo de discos, desfragmentación).

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video