Curso online

Industria alimentaria

Xestión de sistemas de seguridade alimentaria

INAD019PO

1. Xestión da seguridade alimentaria.1.1. Conceptos básicos de xestión.1.2. Principios da xestión da seguridade alimentaria.1.3. A seguridade alimentaria. Conceptos xerais.1.4. Política de seguridade alimentaria.1.5. Conceptos organizativos.1.6. Xestión.1.7. Lexislación e normativa.

2. Organización da función seguridade alimentaria.2.1. Organización e coordinación.2.2. Comunicación externa e interna.2.3. Auditorías.

3. Principios de xestión por procesos.3.1. Identificación dos procesos.3.2. Planificación de procesos.3.3. Xestión de procesos.3.4. Medida de procesos.3.5. Mellora de procesos.

4. Xestión de recursos.4.1. Recursos humanos.4.2. Infraestrutura.4.3. Ambiente de traballo.

5. Planificación e realización de produtos inocuos.

5.1. Planificación do deseño e desenvolvemento.5.2. Plans ou programas de prerrequisitos.5.3. Etapas previas a un plan APPCC.

6. Análise de riscos.6.1. Identificación de riscos e determinación de niveis de aceptación.6.2. Avaliación de riscos.6.3. Identificación e avaliación de medidas de control.

7. Deseño e implantación dun plan APPCC.7.1. Identificación de Puntos Críticos de Control.7.2. Determinación de Límites Críticos.7.3. Seguimento dos Puntos Críticos de Control.

8. Implantación dun sistema de seguridade alimentaria.8.1. Trazabilidade.8.2. Accións correctivas.8.3. Manexo e retirada de produtos non seguros.

9. Aspectos sociais.9.1. Satisfacción do persoal.9.2. Comunicación.9.3. Comunicación externa.9.4. Comunicación interna.

10. Aspectos legais e normativos.10.1. Lexislación.10.2. Aspectos normativos.10.3. Normalización.10.4. Outros requisitos da industria alimentaria.10.5. Outras normas relacionadas (medio ambiente, OHSAS,…).

11. Verificación, validación e actualización do sistema de xestión da seguridade alimentaria.11.1. Seguimento e control.11.2. Auditorías internas.11.3. Avaliación dos resultados.11.4. Validación.11.5. Revisión e mellora do sistema.

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video