Curso online

Industria alimentaria

Manipulación de alimentos

1. Alimentos, definición,características, medios de conservación.

2. Perigos nos alimentos, riscos asociados a eles e prevención.

3. Enfermidades transmitidas a través de alimentos.

4. Prácticas correntes de hixiene e manipulación de alimentos.

5. Sistemas de autocontrol APPCC.

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video