Curso online

Industria alimentaria

I+D+I na industria alimentaria

INAD021PO

1. Tendencias actuais no desenvolvemento de novos produtos alimentarios.1.1. Procesos de elaboración.1.2. Valores nutricionais.1.3. Controis de laboratorio e seguridade alimentaria.

2. Presentacións de produto.2.1. Formatos.2.2. Envases.

3. Avances tecnolóxicos na cadea de fabricación alimentaria.3.1. Equipos de procesado.3.2. Equipos de conservación. Técnicas avanzadas de conservación e procesado3.3. Equipos de envasado.

4. Aplicacións da biotecnoloxía alimentaria.4.1. Desenvolvemento de novos aditivos. Ingredientes e aditivos alimentarios. Funcionalidade tecnolóxica4.2. Os alimentos funcionais.4.3. Os alimentos transxénicos.

5. Condicionantes normativos.5.1. Regulación no emprego de aditivos alimentarios.5.2. Regulación sobre materiais en contacto cos materiais.5.3. Regulación sobre seguridade e hixiene alimentaria.

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video