Curso online

Industria alimentaria

Defensa de pragas e enfermidades en agricultura ecolóxica

1. Principios básicos de ecoloxía.
1.1. Antecedentes socio-culturais.
1.2. Definición de Agroecoloxía. A agricultura ecolóxica e sostible.
1.3. Ferramentas básicas en Agroecoloxía.

2. Orixe e prevención das pragas e enfermidades.
2.1. Pragas específicas e polífagas máis importantes.
2.2. Organismos patógenos que ocasionan enfermidades nas plantas.
2.3. Síntomas e diagnóstico de enfermidades.
2.4. Interaccións de patógenos e plantas.
2.5. Procesos fisiolóxicos, bioquímicos e moleculares mediante os cales eses organismos producen enfermidades nas plantas.

3. Métodos de control de pragas e enfermidades na agricultura ecolóxica.
3.1. Métodos máis actuais para previr ou curar as enfermidades.
3.2. Principios fundamentais no control de pragas.
3.2. Estratexias de loita.
3.3. Loita química.
3.4. Loita biolóxica.
3.5. Manexo integrado de pragas.

4. A flora arvense e a súa manexo.
4.1. Concepto, orixe, dispersión e variabilidade.
4.2. Biotipos.
4.3. Aspectos da súa bioloxía reprodutiva.

5. A loita biolóxica.
5.1. Ciclos e fases biolóxicas.
5.2. Estratexias de control.
5.3. Métodos de loita biolóxica.

6. Introdución de fauna auxiliar na loita biolóxica.
6.1. Análise da das distintas biodiversidades a manter.
6.2. Depredadores, parasitoides e entomopatógenos.

7. Produtos vexetais na loita biolóxica.
7.1. Biopreparado ou plaguistático vexetal.
7.2. Efecto dos biopreparados sobre os insectos, fungos, bacterias e nematodos.
7.3. Plaguistáticos máis comúns, substancias activas e modos de acción.
7.4. Outras Plantas con Efectos Insectistáticos, Fungistáticos e Bacteriostáticos.

8. Produtos minerais na loita biolóxica.
8.1. Os caldos minerais.

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video