Curso online

Impacto ambiental

Incendios forestais: efectos ambientais

AGAR012PO

1. Fenómenos dos incendios forestais.
1.1. Causas.
1.2. Tipos de lumes.
2. Detección de incendios forestais.
2.1. Detección e vixilancia desde postos fixos.
2.2. Detección terrestre móbil.
2.3. Detección aérea.
2.4. Seguridade persoal e protección nos incendios.
3. Extinción de incendios.
3.1. Extinción de incendios.
4. Efectos dos incendios.
4.1. Efectos sobre a vexetación.
4.2. Efectos sobre a fauna.
4.3. Efectos sobre o chan.
4.4. Efectos sobre a atmosfera e repercusións climáticas.

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video