Curso online

Formación para formadores

Titoría online

1. Características xerais da formación e a aprendizaxe en liña. 2: Funcións, habilidades e competencias do titor- formador.3: Métodos, estratexias e ferramentas titoriais. A plataforma de teleformación. 4: Programas e ferramentas informáticas para titorizar ao alumnado.

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video