Curso online

Formación para formadores

Curso de Introdución á aprendizaxe automática (machine-learning)

1. Introdución ao machine learning.
2. Extracción de estrutura dos datos: clustering.
3. Sistemas de recomendación.
4. Clasificación.
5. Redes neuronais e deep learning.
6. Sistemas de elección.
7. Procesamento de linguaxe natural.

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video