Curso online

Emprego

Acompañante de transporte escolar

Módulo 1 Transporte escolar. Características básicas.
Módulo 2 Papel do-a monitor/a acompañante de transporte escolar
Módulo 3 Situacións de emerxencia e evacuación do autobús
Módulo 4 Os/as usuarios/as do transporte escolar

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video