Curso online

Deseño gráfico e 3D

Maquetación dixital con QuarkXPress

ARGG016PO

1. Nocións básicas de QuarkXPress.

1. 1. A maquetación con Quark.

1. 2. Continente e contido.

1. 3. Atributos de caracteres e atributos de parágrafos.

2. Traballar con QuarkXPress.

2. 1. A aparencia de Quark.

2. 2. Crear un novo documento.

2. 3. Paleta de ferramentas.

2. 4. Crear unha caixa de texto.

2. 5. Crear unha caixa de imaxe.

2. 6. Paleta de dimensións.

3. Traballar con texto.

3. 1. Atributos dos parágrafos.

3. 2. Sangrías.

3. 3. Atributos dos parágrafos, interlineados.

3. 4. Especificacións de partición e xustificación.

3. 5. Outros atributos do parágrafo.

4. Modificar a caixa de texto.

4. 1. A pestana Cadro.

4. 2. A pestana Texto.

4. 3. A pestana Marco.

4. 4. A pestana Contorneo.

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video