Curso online

Deseño gráfico e 3D

Impresión 3D

IFCT060PO

1. Coñecemento da impresión.

1.1. Coñecementos básicos da impresión 3D.
1.2. Tecnoloxía FDM: Materiais e particularidades.
1.3. Materiais para impresión 3D. Características.
1.4. Compoñentes dunha impresora 3D – FDM: Mecánica e electrónica.

2. Software modelado.

2.1. Deseño con software de modelado 3D.
2.2. A tecnoloxía FDM: Software de modelado 3D.
2.3. Modificacións de modelos predefinidos.
2.4. Configuración dos parámetros do software previa á impresión.
2.5. Software de modelado 3D. Adaptacións de modelos predefinidos.
2.6. Software de fabricación de modelos 3D. Configuración do software.
2.7. Configuración de parámetros para a fabricación con termoplásticos convencionais.
2.8. Montaxe da estrutura e elementos mecánicos. Verificación de compoñentes mecánicos e eléctricos: motores, correas, rodamientos.
2.9. Montaxe da electrónica, cableado, …

3. Impresión. Validación e probas.

3.1. Revisión da montaxe. Elementos de seguridade.
3.2. Validación. Calibración.
3.3. Probas de impresión.
3.4. Manipulación de modelos.

4. Materiais.

4.1. Impresión en diferentes materiais termoplásticos.
4.2. Revisión modelos e probas de impresión realizadas polos alumnos.
4.3. Tratamentos específicos de acabado superficial.
4.4. Reparacións. Solución de problemas.

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video