Curso online

Deseño gráfico e 3D

Deseño gráfico vectorial con Corel Draw

ARGG005PO

INTRODUCIÓN A CORELDRAW.Conceptos xerais.

Tipos de imaxes.

Iniciar CorelDRAW.

A contorna de traballo.

A caixa de ferramentas.

Saír da aplicación.TRABALLO CON ARQUIVOS.Abrir debuxos.

Importar debuxos.

Crear novos debuxos.

Gardar debuxos.

Exportar debuxos.

Solicitar axuda.CONFIGURACIÓN DOS DEBUXOS.Preparar a páxina.

Axudas ao debuxo.

Ferramenta Rectángulo.

Ferramenta Elipse.

Seleccionar obxectos.

Zoom.

Calidade de visualización.DEBUXO DE OBXECTOS (I).Desfacer erros.

Debuxo de liñas e curvas.

Man alzada e Polilínea.

Unión automática.

Ferramenta Bézier.

Polígonos, estrelas e espirais.DEBUXO DE OBXECTOS (II)

Formas básicas.

Debuxar formas con 3 puntos.

Diagramas de fluxo.

Debuxo intelixente.RECHEO DE OBXECTOS (I).Elixir o recheo.

Recheo uniforme.

Paletas de cores.

Recheo degradado.

Copiar recheos.RECHEO DE OBXECTOS (II).Recheo con patróns.

Recheo de textura.

Recheos de malla.

Outros recheos.CONFIGURAR LIÑAS E CONTORNOS.Opcións de contorno.

Establecer atributos.

Copiar propiedades.

Contorno predeterminado.SELECCIONAR OBXECTOS.Modos de selección.

Cortar, copiar e eliminar obxectos.

Mover a unha posición.

Duplicar e clonar obxectos.

Paso e repetición.

Outras transformacións.MODELAR LIÑAS E CONTORNOS.Sectores e arcos.Rectángulos redondeados.Modificación de liñas e curvas.Edición de nodos.Deformar obxectos.Recortar, cortar e borrar.ORGANIZACIÓN DE OBXECTOS.Establecer a orde.Agrupar e desagrupar.Combinar e descombinar.Aliñar e distribuír obxectos.Intersecar, recortar e soldar.Traballo con capas.

INCLUÍR TEXTO.

Tipos de texto.Texto artístico.Texto de parágrafo.Inserir caracteres e códigos.Aplicando atributos.

CORRECCIÓN DO TEXTO.

Conversión de texto.Edición de caracteres.Separación silábica.Sinónimos e corrección rápida.Ortografía e gramática.

FORMATO DO TEXTO.

Espaciado e xustificación.Sangría e tabuladores.Crear columnas.Listas con marcas.Adaptación do texto.Traballar con páxinas.

EFECTOS ESPECIAIS (I).

Aplicar perspectiva.Envolturas.Contornos e límites.O efecto bisel.Mestura de obxectos.Extrusión.Símbolos.

EFECTOS ESPECIAIS (II).Aplicar siluetas.O efecto lente.Ferramentas interactivas.Transparencia interactiva.Liñas de cota.Obxectos PowerClip.BASE DE DATOS E IMAXESDatos asociados ao obxecto.Administrador de datos do obxecto.Traballar con bitmaps.Vectorizar un bitmap.Converter a bitmap.

PUBLICAR DOCUMENTOS.

Documentos en PDF/PDF.Documentos para Internet.Incorporar texto.Incorporar imaxes.Outros obxectos Internet.Publicar na internet.

IMPRESIÓN.

Tipos de impresión.Administración da cor.Presentación preliminar.Opcións avanzadas.Marcas de impresión.Imprimir fusión.

UTILIDADES GRÁFICAS.

Establecer os parámetros.Capturar a imaxe.Códigos de barras.Xestión de fontes

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video