Curso online

Deseño gráfico e 3D

Curso de Xeración de contenidos dixitais en ipad con ibooks author

1. Introdución.

2. Opcións de ibooks autor para a creación de libros electrónicos.
2.1. Condicións de uso.
2.2. Introdución sistema operativo IOS.

3. Zonas de traballo.
3.1. Principais ferramentas. Persoais ou Estrutura.
3.2. Configuración de libros. Publicar un libro. Personalizar portada.
3.3. Engadir, reordenar. Eliminar capítulos secciones. Páxinas ou Personalizar e crear persoais. Salvar e gardar.
3.4. Engadir entradas ao glosario. Axustas as propiedades da páxina ou Disposición (Horizontal, vertical).
3.5. Engadir e aplicar formato ao Texto. Engadir Táboas. Gráficos, contidos multimedia e outros obxectos.
3.6. Inspector.

4. Barra de ferramentas:
4.1. Personalizar. Alfa instanteo. Máis ferramentas.
4.2. Widgets. Galería. Multimedia: Garageband e Quicktime.
4.3. Keynote. Imaxes interactivas.

5. Modelos 3D ou HTML.
5.1. Previsualizacion. Previsualizar só sección actual.
5.2. Formatos e saídas ou Exportar a txt ou PDF.
5.3. Crear un libro de mostra. Publicar.

6. Comercializar en ibooks store: itunesconnect.
6.1. Modelos de distribución. Xestionar conta para distribución gratuíta.  
6.2. Xestionar conta para distribución de pago.
6.3. Recursos na rede Distribución contidos teóricos / prácticos.

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video