Curso online

Administración de empresas

Trámites online coa administración

ADGD267PO

1. Conceptos básicos.1.1. Comunicacións e noticias na internet.

1.2. Buscadores.

1.3. Modalidades de pago na internet.

1.4. Conceptos básicos de banca on- line.2. Seguridade dos trámites online.2.1. A seguridade na internet.

2.2. Mecanismos que garanten a seguridade das transaccións na internet.

2.3. Os certificados dixitais.

2.4. A firma dixital.

2.5. PKI ou sistemas de clave pública.

2.6. Certificado da FNMT.3. Servizos online das administracións.3.1. Servizos online do Concello de Xixón.

3.2. Servizos online do Principado de Asturias.

3.3. Servizos online da Axencia Tributaria.

3.4. Seguridade Social: Sistema REDE.

3.5. Comunicación online da contratación laboral ao SEPE: contrat@.

3.6. Caixeiros cidadáns.

3.7. Concello de Xixón.

3.8. Moverse polos menús

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video