Curso online

Administración de empresas

Titorización de accións formativas para o emprego

1. CARACTERÍSTICAS DAS ACCIÓNS TITORIAIS EN FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO Modalidades de formación: presencial, a distancia e mixta.

 Plan titorial : estratexias e estilos de titoría e orientación.

 Estratexias de aprendizaxe autónoma. Estilos de aprendizaxe.

 A comunicación online.

 A figura do titor presencial e titor en liña:

 Estratexias e estilos de titoría.

 Roles: activo, proactivo e reactivo.

 Funcións do titor.

 Habilidades titoriais.

 Organización e planificación de acciónelas titoriais.

 Coordinación de grupos. Procura de solucións.

 Supervisión e seguimento do aprendizaxe titorial2. DESENVOLVEMENTO DA ACCIÓN TITORIAL. Características do alumnado

 Temporalización da acción titorial.

 Realización de cronogramas.

 Deseño dun plan de actuación individualizado.3. DESENVOLVEMENTO DA ACCIÓN TITORIAL EN LIÑA Características do alumnado.

 Elaboración da “guía do curso”.

 Tarefas e actividades, a súa avaliación e rexistro de cualificacións.

 Responsabilidades administrativas do titor.

 Elaboración de videotutoriales con ferramentas de deseño sinxelas.

 Criterios de coordinación con titores e xefatura de estudos.

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video