Curso online

Administración de empresas

Control emocional e autocontrol en situacións de emerxencia

1. A PERSONALIDADE. A INTELIXENCIA EMOCIONAL

a) O concepto de personalidade

b) Factores da personalidade

c) A estrutura e o funcionamento da personalidade.

d) Como estudar a personalidade?

e) A intelixencia emocional

f) Tipos de intelixencia

g) Principios da intelixencia emocional

h) Intelixencia emocional VS intelixencia intelectual

2. ANSIEDADE, TENSIÓN, E EMOCIÓNS NEGATIVAS. MODELOS EXPLICATIVOS

a) Que é a ansiedade?

b) Factores que provocan ansiedade

c) Ansiedade e angustia

d) Síntomas

e) Control

f) A tensión

g) Tipos de tensións

h) Causas

i) Resposta de tensión: reacción xeral de adaptación á tensión

3. A EMERXENCIA COMO AXENTE DE IMPACTO EMOCIONAL. REACCIÓN CONDUCTUAL

a) Conceptos básicos

b) Reaccións colectivas

c) Características da reacción colectiva

d) Estudo e comparación da conduta colectiva en situacións de emerxencia

e) Resposta individual á emerxencia

f) O proceso de avaliación do individuo

4. A RESPOSTA Á EMERXENCIA.

a) Introdución

b) As reaccións emocionais

c) A prevención en catástrofes

d) Adestramento de profesionais

e) A prevención

f) Intervención psicosocial inmediata- prevención secundaria

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video