Curso online

Administración de empresas

A sinatura dixital

IFCM012PO

Sinatura dixital.

1.1. Certificado Dixital.

1.2. Sinatura electrónica.

1.3. Incorporación da sociedade ás NNTT da Información e as Comunicacións (TIC).2. Contido e alcance.

2.1. Efectos das TIC na Sociedade da Información.3. Normativa reguladora.

3.1. Seguridade Xurídica: Normativa sobre Comercio Electrónico en España.4. Solicitude e obtención.

4.1. Seguridade Tecnolóxica.

4.2. Procedemento de solicitude da Sinatura Electrónica desde www.cert.fnmt.es5. Seguridade e recomendacións.

5.1. Seguridade Informática: Seguridade e Protección.6. Uso da sinatura dixital.

6.1. Organismos oficiais nacionais, autonómicos, locais.

6.2. Transaccións comerciais e financeiras.7. Necesidade de sistemas de seguridade na empresa.

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video