Curso de formación en directo

Orientación e emprego

Financiación tras o Covid-19

LIÑA DE AVAIS
PROGRAMA IGAPE RESPONDE
AXUDAS Aos PROXECTOS DE INVESTIMENTO EMPRESARIAL
PRÉSTAMOS PARA INVESTIMENTOS ESTRATÉXICOS
LIÑAS DE FINANCIAMENTO ICO
GARANTÍADELIQUIDEZPARASOSTERAACTIVIDADECONÓMICA
AXUDAS ESPECÍFICAS PARA O SECTOR TURÍSTICO

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video