Curso de formación en directo

Orientación e emprego

Design Thinking na busca activa de emprego

Nesta sesión imos traballar unha metodoloxía para analizar problemas complexos e resolvelos mediante solucións innovadoras. Implementar solucións creativas que se adapten ás necesidades e desexos das persoas asistentes. A través dunha metodoloxía participativa e activa, cada persoa deseñará o seu modelo de Design Thinking é co feedback do grupo de asistentes atoparase medidas e ideas sumativas que axudan no proceso de planificación na procura de emprego.

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video