Curso de formación en directo

Orientación e emprego

Curso de voluntariado básico

Definición das accións do voluntariado: cales son, onde levan a cabo, a quen van dirixidas e para que se realizan.
• Recoñecemento e mellora das habilidades persoais desexables na persoa voluntaria.
• Aproximación á normativa vixente que rexe a práctica voluntaria.
• Coñecemento dos dereitos e deber da persoa voluntaria para unha meditada toma de decisión á hora de comprometerse coa actividade voluntaria.
• Identificación das características propias dos distintos colectivos vulnerables aos cales están destinadas as actuacións da entidade na que se realiza a práctica voluntaria

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video