Curso de formación en directo

Novas tecnoloxías

Programación en Java e o mercado laboral

27;

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
;Curso de formación en directo;12487;Novas tecnoloxías;12508;Programación en Java e o mercado laboral;”Data da formación virtual 26/11/2020 en horario de 16:00-18:00. Impartida por PACO ARCE: Profesional do sector da formación, con gran capacidade de dedicación, proactividad e orientación á mellora continua.Experiencia de 15 anos como docente de FPE da familia informática.;-;2;Un dos sectores nos que a oferta de emprego é maior dentro da informática, é o desenvolvemento de aplicacións. E dentro deste, o desenvolvemento en Xava cobra unha especial importancia, xa que as empresas realizan todo tipo de proxectos usando tecnoloxías nesta linguaxe;1. Por que facer este taller de programación?
2. Que é Xava e que necesitas para comezar?
3. Por que decidirche por Xava?
4. É difícil programar en Xava?
5. Como conseguir o teu primeiro traballo de programador se non tes experiencia

Desafortunadamente xa non quedan prazas dipoñibles para esta actividade.
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video